چای ترکیبی خارجی اعلاء ( 1 کیلوگرم)

: قیمت

۴۶۵,۰۰۰

تومان

چای فله ای ترکیبی

  • نوع : چای و دم نوش

توضیحات

چای ترکیبی خارجی، ترکیبی از بهترین چای های سیلان، کلکلته و عطری میباشد و به صورت کیلویی به فروش میرسد