سس چیلی تای دلوسه ( 7 کیلو گرمی )

: قیمت

۴۷۳,۱۰۰

تومان

سس چیلی تای دلوسه ( سطل 7 کیلو گرمی )

  • نوع : چاشنی و کنسرویجات

توضیحات

سس چیلی تای دلوسه ( سطل 7 کیلو گرمی )

از این دسته بندی