چاقوی سر آشپز (همه کاره) درجه 1

: قیمت

۸۸۵,۰۰۰

تومان

چاقوی بزرگ مخصوص سر آشپز همه کاره (کیفیت مرغوب)

  • نوع : سایر و تجهیزات

توضیحات

چاقوی بزرگ مخصوص سر آشپز همه کاره (کیفیت مرغوب)