کاردک جنس مرغوب

: قیمت

۹۵,۰۰۰

تومان

کاردک مخصوص صفحه گریل و مصارف آشپزخانه

  • نوع : سایر و تجهیزات

توضیحات

 کاردک مخصوص صفحه گریل و مصارف آشپزخانه