گوجه خشک اعلاء (500 گرم)

: قیمت

۱۸۲,۵۰۰

تومان

گوجه خشک شده

  • نوع : سایر و تجهیزات

توضیحات

 گوجه خشک شده به صورت فله ای در بسته بندی 500 گرمی