سس خردل کاله (8 کیلوگرم)

: قیمت

۶۸۷,۶۲۰

تومان

سس خردل کاله

  • نوع : چاشنی و کنسرویجات

توضیحات

سس خردل کاله دبه 8 کیلوگرمی

از این دسته بندی