ژامبون گوشت 80 درصد (1 کیلوگرم)

: قیمت

۲۴۷,۷۳۰

تومان

ژامبون گوشت 80٪

  • نوع : پروتئینی

توضیحات

ژامبون گوشت 80 درصد به صورت کیلویی

از این دسته بندی

۱ کیلوگرم
۶۷,۵۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۵۴۴,۳۳۰ تومان
۱ کیلوگرم
۱۸۶,۴۰۰ تومان