ژامبون مرغ 90 درصد (1 کیلوگرم)

: قیمت

۲۳۸,۴۰۰

تومان

ژامبون مرغ

  • نوع : پروتئینی

توضیحات

ژامبون مرغ به صورت کیلویی

از این دسته بندی

۱ کیلوگرم
۶۷,۵۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۵۴۴,۳۳۰ تومان
۱ کیلوگرم
۱۸۶,۴۰۰ تومان