سبزی قرمه سرخ شده اعلاء (1 بسته)

: قیمت

۹۴,۵۰۰

تومان

سبزی قرمه سرخ شده بسته ای

  • نوع : آشپزخانه

توضیحات

سبزی قرمه سرخ شده بسته حدودا 500 گرم