سس گلوریا قرمز(بزرگ)

: قیمت

۶۸,۶۲۰

تومان

سس تند قرمز گلوریا بزرگ

  • نوع : چاشنی و کنسرویجات

توضیحات

سس تند گلوریا سایز بزرگ به حجم 474 میلی لیتردر رنگ قرمز

از این دسته بندی