نمک دریایی (بسته 2 کیلوگرم)

: قیمت
۳۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰

تومان

نمک دریایی ( باز / کیلویی )

  • نوع : ادویه جات

توضیحات

نمک دریایی ( باز / کیلویی )

از این دسته بندی

۵۰۰ گرم
۱۲۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۱۴۶,۵۰۰ تومان