نمک (بسته 700 گرمی)

: قیمت
۱۰,۰۰۰

۷,۶۰۰

تومان

نمک تصفیه شده

  • نوع : ادویه جات

توضیحات

نمک تصفیه شده در بسته های 700 گرمی

از این دسته بندی

۵۰۰ گرم
۱۲۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۱۳۴,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۱۴۶,۵۰۰ تومان