سس کارامل فرمند (500 گرمی)

: قیمت

۸۵,۲۱۰

تومان

سس کارامل فرمند

  • نوع : تاپینگ و قنادی

توضیحات

سس کارامل فرمند

از این دسته بندی

۱ عدد
۶۳,۲۱۰ تومان
۱ بسته
۹۴,۵۰۰ تومان
۱ بسته
۸۴,۲۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۲۸,۵۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۴۷,۵۰۰ تومان