سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

: قیمت

۱۶۷,۱۲۰

تومان

سینه مرغ بی استخوان

  • نوع : پروتئینی

توضیحات

سینه مرغ بی استخوان به صورت کیلویی

از این دسته بندی

۱ کیلوگرم
۶۷,۵۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۵۴۴,۳۳۰ تومان
۱ کیلوگرم
۱۸۶,۴۰۰ تومان