فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

: قیمت

۱۹۲,۱۰۰

تومان

فیله مرغ

  • نوع : پروتئینی

توضیحات

فیله مرغ به صورت کیلویی

از این دسته بندی

۱ کیلوگرم
۶۷,۵۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۵۴۴,۳۳۰ تومان
۱ کیلوگرم
۱۸۶,۴۰۰ تومان