دستمال اقتصادی ( 250 برگ دوتایی ) تنو ( باکس 8 بسته ای )

: قیمت

۳۰۴,۵۰۰

تومان

دستمال کاغذی اقتصادی 500 برگ تنو

  • نوع : دستمال

توضیحات

باکس شامل 8 بسته دستمال کاغذی اقتصادی تنو، هر بسته شامل 500 برگ (250 برگ دوتایی) دستمال کاغذی میباشد