شکلات تلخ 92٪ کنار قهوه (ساید قهوه) 1 کیلوگرم

: قیمت

۴۶۵,۲۰۰

تومان

شکلات تلخ 92٪ کنار قهوه (ساید قهوه) 1 کیلوگرم

  • نوع : ساید

توضیحات

شکلات تلخ 92٪ کنار قهوه (ساید قهوه) 1 کیلوگرم