مغز فندق اعلا ( 200 گرم )

: قیمت

۲۳۰,۰۰۰

تومان

مغز فندق اعلا ( 200 گرم )

  • نوع : خشکبار

توضیحات

مغز فندق اعلا ( 200 گرم  )

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان