کیسه زباله بزرگ صنعتی درجه 2 (سایز 120*140) (3 کیلوگرم)

: قیمت

۱۱۵,۵۰۰

تومان

کیسه زباله بزرگ صنعتی سایز 120 سانتی متر در 140 سانتی متر

  • نوع : سایر اقلام بهداشتی

توضیحات

کیسه زباله بزرگ صنعتی سایز 120 سانتیمتر در 140 سانتی متر. هر 1 واحد از این محصول شامل 3 کیلوگرم از این سایز کیسه زباله میباشد. قیمت درج شده نیز به ازای سه کیلوگرم از این محصول است.