مغز گردو خرد شده درجه 1 (1 کیلوگرم)

: قیمت

۳۸۶,۴۰۰

تومان

مغز گردو خرد شده

  • نوع : خشکبار

توضیحات

مغز گردو خرد شده

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان