بادام هندی شور اعلاء (500 گرم)

: قیمت

۳۱۵,۰۰۰

تومان

بادام هندی ( باز / کیلویی )

  • نوع : خشکبار

توضیحات

بادام هندی 500 گرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان