بادام زمینی شور درجه 1 (500 گرم)

: قیمت

۱۵۲,۵۰۰

تومان

بادام زمینی شور درجه یک نیم کیلوگرم

  • نوع : خشکبار

توضیحات

بادام زمینی شور درجه یک 0.5 کیلوگرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان