تخم شربتی (500 گرم)

: قیمت

۱۱۲,۵۰۰

تومان

تخم شربتی 500 گرم

  • نوع : ماکتل و ککتل

توضیحات

تخم شربتی 500 گرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۸۳,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۴۵۳۶۰ تومان
۱ لیتر
۱,۰۲۰,۰۰۰ ۹۷۴,۶۴۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۱۷,۵۰۰ تومان