تخم ریحان اعلاء (500 گرم)

: قیمت

۱۰۲,۵۰۰

تومان

تخم ریحان 500 گرم

  • نوع : خشکبار

توضیحات

تخم ریحان 500 گرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان