دوغ محلی سبزیجات اعلاء(1.5 لیتر)

: قیمت

۳۷,۴۵۰

تومان

دوغ محلی سبزیجات 1.5 لیتر

  • نوع : سافت درینک

توضیحات

دوغ محلی سبزیجات 1.5 لیتر

از این دسته بندی

۱ باکس
۲۲۵,۱۲۰ تومان
% ۱۰
۱ باکس
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱ بطری
۳۷,۴۵۰ تومان
۱ باکس
۴۳۶,۵۰۰ تومان