خامه کاله ( 200 سی سی ) ( باکس 36 عددی )

: قیمت
۱,۴۰۴,۰۰۰

۱,۱۲۳,۲۰۰

تومان

خامه کاله ( 200 سی سی )

  • نوع : لبنیات

توضیحات

خامه کاله ( 200 سی سی )

از این دسته بندی

۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ کیلوگرم
۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱ بسته
۴۲,۴۰۰ تومان