نبات شاخه ای (1 کیلوگرم)

: قیمت

۶۵,۰۰۰

تومان

نبات شاخه ای فله ای

  • نوع : لوازم پذیرایی

توضیحات

نبات شاخه ای 1 کیلوگرم

از این دسته بندی

۱ بسته
۸۴,۲۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۶۵,۰۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۶۴,۵۰۰ تومان