خلال بادام (200 گرم)

: قیمت

۱۵۴,۵۰۰

تومان

خلال بادام

  • نوع : خشکبار

توضیحات

خلال بادام به صورت کیلویی

از این دسته بندی

۱ بسته
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۳۴۲,۵۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰۰ گرم
۱۰۲,۵۰۰ تومان
۲۰۰ گرم
۲۰۷,۰۰۰ تومان