کشک مرغوب بصورت وزنی ( یک کیلوگرم )

: قیمت

۸۶,۵۰۰

تومان

کشک مرغوب بصورت وزنی ( یک کیلوگرم )

  • نوع : لبنیات

توضیحات

کشک مرغوب بصورت وزنی ( یک کیلوگرم )

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان