کشک سمیه دبه 9 کیلویی

: قیمت

۷۲۰,۰۰۰

تومان

  • نوع : لبنیات

توضیحات

کشک سمیه سطل 9 کیلویی

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان