پنیر تبریز لیقوان چشمه ای اعلاء (800 گرم)

: قیمت

۲۴۴,۵۰۰

تومان

پنیر تبریز لیقوان

  • نوع : لبنیات

توضیحات

  پنیر تبریز لیقوان بسته 800 گرمی

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان