پنیر پیتزا دانمارکی 2 کیلویی کاله

: قیمت

۳۹۷,۲۰۰

تومان

پنیر پیتزا

  • نوع : لبنیات

توضیحات

پنیر پیتزا دوکیلوگرمی دانمارکی کاله.
قیمت هر کیلو: 82000 تومان

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان