پنیر پیتزا مطهر تک رنگ (بسته 2 کیلویی)

: قیمت
۶۸۰,۰۰۰

۴۶۹,۲۰۰

تومان

پنیر پیتزا مطهر ( 2 کیلویی )

  • نوع : لبنیات

توضیحات

پنیر پیتزا مطهر ( 2 کیلویی )

از این دسته بندی

۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰ کیلوگرم
۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱ بسته
۴۲,۴۰۰ تومان