پنیر فتا صباح (400 گرمی)

: قیمت

۴۸,۷۲۰

تومان

پنیر فتا صباح بسته 400 گرمی

  • نوع : لبنیات

توضیحات

پنیر فتا صباح بسته 400 گرمی

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان