کره گیاهی مرغوب ( 10 کیلوگرم)

: قیمت

۶۲۰,۰۰۰

تومان

کره گیاهی مرغوب قالب 10 کیلویی

  • نوع : لبنیات

توضیحات

کره گیاهی مرغوب قالب 10 کیلویی

از این دسته بندی

۴۰۰ گرم
۸۸,۴۰۰ تومان
۱ کیلوگرم
۸۶,۵۰۰ تومان
۱ لیتر
۳۵,۰۰۰ تومان
۹ کیلوگرم
۷۲۰,۰۰۰ تومان